ἀνδραγαθίζεσθε

ἀνδραγαθίζεσθε
ἀ̱νδραγαθίζεσθε , ἀνδραγαθίζομαι
act uprightly
imperf ind mid 2nd pl (doric aeolic)
ἀνδραγαθίζομαι
act uprightly
pres imperat mid 2nd pl
ἀνδραγαθίζομαι
act uprightly
pres ind mid 2nd pl
ἀνδραγαθίζομαι
act uprightly
imperf ind mid 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”